Wat is Gonzo (circus)’ land-over-lopers?

Gonzo (circus) houdt niet van grenzen. Met land-over-lopers willen we (onafhankelijke) programmeurs en organisatoren van nieuwe muziek en cultuur uit Nederland en Vlaanderen bij elkaar brengen. Dat doen we door in het kielzog van grotere evenementen bijeenkomsten te organiseren, en door grensoverscheidende thema’s hier en in Gonzo (circus) te addresseren.

De bijeenkomsten zijn voor muzikanten, kunstenaars, muziekprogrammeurs, curatoren, organisatoren en initiatiefnemers in de Vlaamse en Nederlandse onafhankelijke, underground muziek en cultuur.

Door de kennismaking met praktijken uit Vlaanderen, Nederland of andere delen van de wereld wordt je als deelnemer opnieuw geïnspireerd en door deze inzichten sta je als onafhankelijke, alternatief en/of kleine initiatief thuis sterker in je schoenen. Je kunt daarnaast demo’s, promo’s en contacten uitwisselen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt een thema uitgediept door een gast uit Nederland, Vlaanderen of een ander land. In kleinere sessies ga je dieper in op gerelateerde onderwerpen, en heb je de kans om andere deelnemers beter te leren kennen. Een chaotische speeddate zal daarna overlopen in drinks. Bij veel edities is er daarna de kans om te blijven hangen voor concerten of andere programmering bij het hostende podium.

8 juni: Inclusief programmeren – Strangelove Festival – Het Bos

[GECANCELD]

De afgelopen jaren is er een hernieuwde opleving van queer en feministische initiatieven die ongelijke behandeling in de muziek en kunstwereld adresseren en (multi)culturele stereotypen ontwijken of aan de kaak stellen. Met de opkomst van de term intersectionaliteit worden de moeilijkheden die verschillende groepen ervaren niet meer als geïsoleerd gezien, en in die overlap vormt zich een steeds sterker front dat verandering eist.

Feministische initiatieven claimen ruimte binnen de poppodia waar nog altijd voornamelijk mannen worden geboekt, door vooral heteroseksuele mannen. En tegelijkertijd blijkt dat de club, waarvan het fundament in de jaren 1970 en 1980 door de gay en queer scenes is gelegd, steeds meer een plek is waar ‘bro’s’ de toon zetten: witte, machomannen die zich niet bewust zijn van hun privileges, of ontkennen hiervan te profiteren.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van problematische structuren, en waarin kenmerken de initiatieven zich die hier iets aan proberen te doen?

Welke strategieën zijn er denkbaar om verandering teweeg te brengen, en wat kan er vanuit de bestaande structuren worden gedaan om de verandering die wordt ingezet ook duurzaam te laten zijn?

Met o.a.

  • female:pressure oprichter Electric Indigo female:pressure is een internationaal netwerk voor vrouwen + trans en non-binary artiesten in elektronische muziek en media kunst met meer dan 2200 leden uit 75 landen, opgericht in 1998.
  • Performancekunstenaar, schrijver en cultureel werker Kopano Maroga, en muziekprogrammeur Wouter Vanhaelemeesch van Vooruit, over de publicatie I don’t know if we’re winning, hun samenwerking en de veranderingen die het podium doormaakt.
  • Een mini-editie van PLASMA, een clubhuis, een safe space en een platform waar op organische wijze discussies ontstaan en de creatieve werking van je brein wordt gestimuleerd. In rap tempo afwisselende content veroorzaakt onbedachte kruisbestuivingen en frisse inzichten. De actuele thema’s roepen op tot positief activisme en creatieve oplossingen tegen de status-quo.
  • All Men Nein Danke, een sticker- en t-shirtcampagne van Emma van Meijeren en Fenna Fiction, tegen line-ups die voornamelijk uit mannen bestaan.

Deze bijeenkomst valt samen met het Strangelove festival in Het Bos. Op de zaterdagmiddag willen we verschillende initiatiefnemers maar ook programmeurs bij elkaar brengen en in de gelegenheid stellen om ervaringen en strategieën uit te wisselen en netwerken aan elkaar te koppelen.

Meer info volgt spoedig.

Aanmelden

Meld je hier gratis aan voor de eerstvolgende editie: Gendergelijk en Inclusief Programmeren in Het Bos in Antwerpen op 8 juni.

Eerdere events

15 maart: Emerging Technologies, TAC Eindhoven

Temporary Art Centre (TAC) is een broedplaats voor culturele vernieuwing. In 80 ateliers werken ruim 150 startende beeldend kunstenaars, ontwerpers en andere makers aan de wereld van morgen.

TAC biedt ruimte en een podium voor experiment, met een programma vol expo’s, muziek, performance en feesten.

In technostad Eindhoven gingen we in op de betekenis van opkomende technieken op het werk van de programmeurs en organisatoren. We belichtten met Marie du Chastel van KIKK en Ton van Gool van STRP de rol van het festival als opdrachtgever in een veranderend veld , waarin ook reguliere festivals media kunst programmeren. De positie van de kunstenaar hierin bespraken we met kunstenaar Mark IJzerman.

Een uitgebreid verslag van deze middag verschijn spoedig op deze plek.

November Music, Den Bosch

Na een succesvol eerste event op de middag voor Gonzo’s 25 verjaardag trokken we op 11 november 2016 naar November Music in Den Bosch voor een tweede netwerkevent. De centrale ligging van Den Bosch trok zo’n 100 deelnemers uit Nederland én Vlaanderen

Muzikant en geluidskunstenaar Inne Eysermans (o.a. Amatorski) observeerde in haar keynote wat het betekent om over grenslijnen te werken. Fysieke scheidslijnen, maar ook psychologische grenzen. Food for thought!

In kleine groepen werd vervolgens gewerkt rond drie thema’s:

  • innovatieve vormen van promo en publiciteit;
  • alternatieve vormen van financiering;
  • het nieuwe programmeren.

Bas van den Broeke (Rewire, Sonic Acts) fluisterde wat geheimen over lowbudget PR en marketing in. Juist hier bleken de verschillen tussen Vlaanderen en Nederland zeer groot. Gelukkig konden de deelnemers juist daarom veel van elkaar en van de opdrachten die ze kregen, leren

Heel wat zakelijke medewerkers van culturele organisaties waren afgezakt naar Den Bosch om te netwerken, maar ook om meer te leren over crowdfunding en sponsoring. Kristel Casander van Voordekunst.nl vertelde de do’s and dont’s van crowdfunding, terwijl Art Phillipeth van Absolutely Free Festival vertelde over sponsoring, 3 lege batterijen en hoe je dat aanpakt

Victor Notermans van PNEM Sound Art (Uden) legde uit waarom PNEM het na vijf jaar open programmering over een andere boeg gooide. De discussie onder programmeurs die hierop volgde was zo levendig en inspirerend, dat het de aanzet vormde tot het derde netwerkevent in Gent.

Voor het zover was, werd er informatie uitgewisseld op de Underbelly-markt en werden alle stoelen in de zaal in lange rijen opgesteld voor onze chaotische speeddate™ die overliep in een zeer flinke borrel. En wie bleef ‘plakken’ mocht ook nog naar de PLUG-avond van het November Music festival met bijzondere geluidskunstinstallaties en onder andere Thomas Ankersmit en Slumberland.

Colofon

Land-over-lopers is een reeks van vijf netwerkevents voor kennisdeling en ontmoeting. Het is een initiatief van Gonzo Circus vzw.

Het project vindt plaats in het kader van ‘Grensverleggers’.

Het fonds Grensverleggers ondersteunt een driejarige programmalijn die de culturele en artistieke samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland wil versterken. Dit gebeurt in opdracht van en met financiële ondersteuning van de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Deze programmalijn wordt uitgevoerd door deBuren in Brussel die als missie heeft de culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland te bevorderen door te presenteren, te produceren, te inspireren en te verbinden.

Projectmanager: Ruth Timmermans

Productieleider: Reinier Klok

Event Partners

Het Bos, Antwerpen

TAC, Eindhoven

Hall of Fame, Tilburg

Ontwerp huisstijl: Thomas & Jurgen

Website: Thom Driver

Foto’s netwerkevent Rotterdam: Stijn Berer

Foto’s netwerkevent Den Bosch: Gilles Helsen

Foto’s netwerkevent Brussel: Maarten Timmermans

Met de steun van:

Vlaamse Gemeenschap, deburen, provincies, Brakke Grond

Programmamakers: Astrid Cats, Mike Dobber, Robin Hectors, Reinier Klok, Katrien Schuermans, Ruth Timmermans en Dimitri Vossen.