Colofon

Land-over-lopers is een reeks van vijf netwerkevents voor kennisdeling en ontmoeting. Het is een initiatief van Gonzo Circus vzw.

Het project vindt plaats in het kader van ‘Grensverleggers’.

Het fonds Grensverleggers ondersteunt een driejarige programmalijn die de culturele en artistieke samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland wil versterken. Dit gebeurt in opdracht van en met financiële ondersteuning van de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Deze programmalijn wordt uitgevoerd door deBuren in Brussel die als missie heeft de culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland te bevorderen door te presenteren, te produceren, te inspireren en te verbinden.

Projectmanager: Ruth Timmermans

Productieleider: Reinier Klok

Event Partners

Het Bos, Antwerpen

TAC, Eindhoven

Hall of Fame, Tilburg

Ontwerp huisstijl: Thomas & Jurgen

Website: Thom Driver

Foto’s netwerkevent Rotterdam: Stijn Berer

Foto’s netwerkevent Den Bosch: Gilles Helsen

Foto’s netwerkevent Brussel: Maarten Timmermans

Met de steun van:

Vlaamse Gemeenschap, deburen, provincies, Brakke Grond

Programmamakers: Astrid Cats, Mike Dobber, Robin Hectors, Reinier Klok, Katrien Schuermans, Ruth Timmermans en Dimitri Vossen.