8 juni: Inclusief programmeren – Strangelove Festival – Het Bos

[GECANCELD]

De afgelopen jaren is er een hernieuwde opleving van queer en feministische initiatieven die ongelijke behandeling in de muziek en kunstwereld adresseren en (multi)culturele stereotypen ontwijken of aan de kaak stellen. Met de opkomst van de term intersectionaliteit worden de moeilijkheden die verschillende groepen ervaren niet meer als geïsoleerd gezien, en in die overlap vormt zich een steeds sterker front dat verandering eist.

Feministische initiatieven claimen ruimte binnen de poppodia waar nog altijd voornamelijk mannen worden geboekt, door vooral heteroseksuele mannen. En tegelijkertijd blijkt dat de club, waarvan het fundament in de jaren 1970 en 1980 door de gay en queer scenes is gelegd, steeds meer een plek is waar ‘bro’s’ de toon zetten: witte, machomannen die zich niet bewust zijn van hun privileges, of ontkennen hiervan te profiteren.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van problematische structuren, en waarin kenmerken de initiatieven zich die hier iets aan proberen te doen?

Welke strategieën zijn er denkbaar om verandering teweeg te brengen, en wat kan er vanuit de bestaande structuren worden gedaan om de verandering die wordt ingezet ook duurzaam te laten zijn?

Met o.a.

  • female:pressure oprichter Electric Indigo female:pressure is een internationaal netwerk voor vrouwen + trans en non-binary artiesten in elektronische muziek en media kunst met meer dan 2200 leden uit 75 landen, opgericht in 1998.
  • Performancekunstenaar, schrijver en cultureel werker Kopano Maroga, en muziekprogrammeur Wouter Vanhaelemeesch van Vooruit, over de publicatie I don’t know if we’re winning, hun samenwerking en de veranderingen die het podium doormaakt.
  • Een mini-editie van PLASMA, een clubhuis, een safe space en een platform waar op organische wijze discussies ontstaan en de creatieve werking van je brein wordt gestimuleerd. In rap tempo afwisselende content veroorzaakt onbedachte kruisbestuivingen en frisse inzichten. De actuele thema’s roepen op tot positief activisme en creatieve oplossingen tegen de status-quo.
  • All Men Nein Danke, een sticker- en t-shirtcampagne van Emma van Meijeren en Fenna Fiction, tegen line-ups die voornamelijk uit mannen bestaan.

Deze bijeenkomst valt samen met het Strangelove festival in Het Bos. Op de zaterdagmiddag willen we verschillende initiatiefnemers maar ook programmeurs bij elkaar brengen en in de gelegenheid stellen om ervaringen en strategieën uit te wisselen en netwerken aan elkaar te koppelen.

Meer info volgt spoedig.